Yolanda Adams Lyrics

'Tema kohalolu on kohal'sõnad ühele miljonist


Tema kohalolek on siin selleks, et paraneda


Tema kohalolek on siin selleks, et paraneda
Sest mina olen Issand, kes teid terveks tegi,
Tema kohalolek on siin selleks, et paraneda

[Korrata]

Olge tervenenud
Olge tervenenud
Issanda juuresolekul tervendatakse

abba inglisilmade laulusõnad
[Korrata]

Issanda juuresolekul
[Korda 3x]

Olge tervenenud
Olge tervenenud
Issanda juuresolekul tervendatakse
Olge tervenenud